Njardarheimr Trinn II

 Det er med glede vi annonserer at vi utvider Njardarheimr.

24775043_10154949430021456_7316897542317718613_n.jpg

BYGGETRINN II

    •    Hovedmålsettingen med trinn II er å få på plass alle nødvendige fasiliteter og infrastruktur, slik at Njardarheimr kan holdes åpent heile året.

    •    Trinn II inneholder meir en 1000m2 bygningsmasse. 

    •    Total kostnadsramme på trinn II er ca 20 mill.

    •    Njardarheimr åpner portene igjen kl 10.00 -1 Mai 2018

TRINN II BESTÅR AV FØLGENDE PROSJEKTER

    •    Inngangsparti mot E-16. Butikk & service bygg som i tillegg til butikkareal og toaletter  inneholder dette nødvendige funksjoner for besøkende, ansatte og vikinger. 

    •    Flerbrukshall til alle typer arrangementer. 

    •    Mathus med tilhørende bygg.

    •    Stor smie tilrettelagt for historisk produksjon og kursvirksomhet.

    •    Palisader og grønne voller rundt byen der dette mangler.

    •    Diverse mindre arbeider på eksisterende bygningsmasse.

NJARDARHEIMR

    •    Njardarheimr vart opna 31 mai 2017.

    •    Njardarheimr hadde over 14.000 besøkjande i 2017 sesongen.

    •    I fremtidige byggetrinn kommer bland annet den 36 meter lange Gildehallen.

    •    Ferdig utbygd vil Njardarheimr bestå av ca 40 bygninger.

Henvendelser angående Njardarheimr rettes direkte til CEO