Kjøp billettar

OPNINGSTIDER 2018

1 Mai - 21 Oktober kl 10.00 - 18.00. Alle dagar    

Vinterprogram 18/19 TBA

PRISAR

  • Vaksne Kr 195,-

  • Barn Kr 98,- (4-15 år)

  • Barn under 4 år gratis i følgje med føresette.

  • NB! Barn under 12 år slepp ikkje inn utan følgje fra føresette.

Du kan kjøpe dine biletter ved inngang.