Kjøp billettar

OPNINGSTIDER 2017

31 Mai - 30 September kl 10.00 - 18.00. Alle dagar

PRISAR

  • Vaksne Kr 195,-
  • Barn Kr 98,- (4-15 år) 
  • Barn under 4 år gratis i følgje med føresette.
  • NB! Barn under 12 år slepp ikkje inn utan følgje fra føresette.