opningstider & prisar

Opningstider 2019

Vinter program 2018/2019:
22 Oktober til 30 April 10.30 - 13.30 alle dager

Sommarprogram 2019:
1. Mai - 31 Desember: 10:00 til 18:00 alle dager

Prisar

  • Vaksne: Kr 195,-

  • Barn: Kr 98,- (4-15 år)

  • Barn under 4 år gratis i følgje med føresette.

  • NB! Barn under 12 år slepp ikkje inn utan i følgje med føresette.