opningstider & prisar

Opningstider 2019


1. Mai - 31 Desember: 10:00 til 18:00 alle dager

Prisar

  • Vaksne: Kr 200,-

  • Barn: Kr 98,- (4-15 år)

  • Barn under 4 år gratis i følgje med føresette.

  • NB! Barn under 12 år slepp ikkje inn utan i følgje med føresette.