Kjøp billettar

Opningstider 2019


1 Mai - 21 Oktober -  10:00 til 18:00 alle dager

PRISAR

  • Vaksne Kr 200,-

  • Barn Kr 98,- (4-15 år)

  • Barn under 4 år gratis i følgje med føresette.

  • NB! Barn under 12 år slepp ikkje inn utan følgje fra føresette.

Du kan også kjøpe dine biletter ved inngang.