Om oss I GUDVANGEN UTVIKLING

På området det det tradisjonelt har vore Vikingmarked kvar sommar, vert det nå endeleg reist ein permanent Vikingby. Bygginga starta i august 2016 og byggetrinn 1 vert opna 31 mai 2017.

Vikingvalley blir ein stad for gode opplevingar, lærdom og aktivitetar gjennom deltaking og møter med mennesker som i dag lever ut denne tidsepoka. Alt knytt opp mot det historiske elementet.

Sjølve byen får navnet «NJARDARHEIMR»

Njardarheimr betyr heimen som er tileigna den norrøne guden Njord. «Vikingvalley» som totalkonseptet vert heitande, skal bli eit levande kulturhistorisk anlegg, bygd tematisk som ein Vikingby. Her skal vikingtida og vikingane si spennande historie formidlast heilt utan museumspreg. 

Om Vikingvalley

 • Vikingbyen består av over 1500 m2 bygningar.
 • Det går med over 500 m3 tømmer til å bygge byen.
 • Utsmykningane er basert på vikingetida sine stilarter, men med eige design.
 • Husa vert bygde ut frå tidligare erfaringar med rekonstruksjoner av vikingtida sine bygningar, men tilpassa GUAS sine behov og lokale materiale. 
 • Smedarbeid, f.eks. hengsler til dørane, vert utført av ein smed med livslang erfaring med smedhandverk. 
 • Det vert brukt tradisjonelle målingstypar til utsmykking av husa m.a. okseblodsmåling.
 • Det vert nytta materiale, som finst i fjordlandet til bygging av landsbyen med torv og takspon som på stavkyrkjene.

Det er vår ambisjon å byggje ein vikingby av svært høg kvalitet.

DSC_8999a.jpg

Teamet bak utviklinga av "Njardarheimr"

Frå venstre:

 • Steen Bjerg Arkitekt & Byggmester
 • Frode Tufte Konseptutviklar & CEO GUAS
 • Torill Hylland Styreleiar GUAS
 • Johnny Steensen Prosjektkoordinator
 • Bernd Hobohm Designer
 

Om Gudvangen Utvikling AS (GUAS) 

 • GUAS er eit lokalt eigd utviklingsselskap, som har som føremål å utvikle både næringslivet og busettingen i Nærøydalen.
 • Eigarane av GUAS driftar allereie lokal næringsverksemd med ein samla omsetning på meir enn 150 mill.